Dane firmy

ADRES:

Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

Telefon: + 48 71 78 07 200, 201
Fax: + 48 71 78 07 209
E-Mail: kontakt(at)vorwerk.pl

NIP:
 897-10-09-166

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000443251

Członkowie Zarządu upoważnionego do samodzielnej reprezentacji komplementariusza Spółki Vorwerk Polska Sp. z o.o.: Jerzy Podjarkowski, Wojciech Ćmikiewicz

Rachunek bankowy: mBank S.A. O/Wrocław, 13 1140 1140 0000 2179 8200 1002

KONCEPCJA, PROJEKT I WYKONANIE STRONY

Triplesense Reply GmbH http://www.triplesensereply.de