Política de privacidade

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S osobními údaji prodávající nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Není-li kupujícím písemně při uzavření kupní smlouvy určeno jinak, uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které poskytl (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa) společností Vorwerk CS k.s. a obchodními zástupci společnosti Vorwerk CS k.s. pro účely nabídek obchodu a služeb, provádění marketingových a jiných průzkumů trhu, a to po dobu 15 let od uzavření kupní smlouvy. Zároveň uzavřením kupní smlouvy uděluje kupující souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího prostředky elektronické komunikace (e-mailem, SMS aj.). Osobní údaje zákazníků jsou prodávajícím plně zabezpečeny proti zneužití. Poskytnutí souhlasu kupujícím je dobrovolné, může být kdykoliv odvoláno, a to písemným nebo e-mailovým sdělením zaslaným prodávajícímu. V tom případě prodávající odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze.

Kupující má právo na poskytnutí informací o rozsahu zpracování svých osobních údajů prodávajícím a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Prodávající je oprávněn poskytnout osobní údaje zpracovatelům, kteří se podílejí na zdárném vyřízení objednávky a souvisejících činnostech, které mají souvislost s uzavřenou kupní smlouvou.